Sumthing  BV
Daar zit wat in!

Duurzaamheid

“De overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland met een circulaire economie, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Oude huizenblokken moeten geïsoleerd worden en woonwijken aangesloten op Zonne-energie en windenergie. Ook het landschap verandert door de inpassing van zonnepanelen en windmolens”. zowel ondernemers en particulieren ontkomen niet aan de door de overheid aangekondigde maatregelen. De gaskraan in het Groningse Slochteren die steeds verder word dichtgedraaid noopt tot het nadenken over alternatieven, wanneer deze ook nog duurzaam zijn kan iedereen zijn bijdrage leveren aan de beoogde doelen. voor u als ondernemer of particulier betekent dit echter dat u zich moet bezighouden met een vraagstuk waar zelf de doorsnee installatietechnicus geen direct antwoord op heeft.

De overheid betaald mee aan de verduurzaming van uw woning of pand. Dit vindt plaats middels subsidiëring van bijvoorbeeld een warmtepomp. Met de Investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE, kunt u vanaf 1 januari 2016 een subsidie krijgen voor de aanschaf van een warmtepomp. Daarnaast is er subsidie voor Zonneboilers, biomassaketels en palletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en klimaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit subsidie programma

Subsidie op warmtepompen

Niet alle duurzame apparaten komen in aanmerking voor subsidie! Zo moeten bijvoorbeeld warmtepompen voldoen aan de volgende eisen:


  • De warmtepomp moet onderdeel zijn van een verwarmingstoestel.
  •  Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht- waterwarmtepomp, grond- waterwarmtepomp, water- waterwarmtepomp, hybride   waterwarmtepomp of warmtepompboiler. 
  •  Het nominaal vermogen van het verwarmingstoestel mag niet hoger zijn dan 70 kW.
  •  Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
  •  Lucht /Lucht warmtepompen komen niet in aanmerking voor subsidie


Door de subsidie wordt de  ‘terugverdientijd’ natuurlijk korter. Uw investering is immers minder groot doordat u hiervan een gedeelte terug krijgt van de overheid. 

Klik hier voor een uitgebreide lijst van toestellen die in aanmerking komen voor de ISDE subsidie.


Zonnepanelen

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Het op deze wijze opvangen en omzetten van zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd (PV van photovoltaic cell). 

Zonnepanelen hebben voor- en nadelen, een van de voornaamste nadelen of beter gezegd beperking van zonnepanelen, is dat de zon niet altijd schijnt waardoor de opwekking dus ook minimaal is. we zullen zeker in Nederland niet zonder extra maatregelen zoals batterij opslag, enkel op zonnepanelen kunnen draaien. wat wel kan is dat de opgewekte zonne-energie gebruikt wordt wanneer die beschikbaar is door bijvoorbeeld een voorraadvat op temperatuur te brengen. Vooral in de zomermaanden kan de extra elektrische energie die de warmtepomp verbruikt, gecompenseerd worden waardoor het toch voordeliger is om gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie en daardoor ook de aanschaf en operatie kosten van het systeem sneller terug te verdienen.  

 

Opbellen
E-mail