Sumthing  BV
Daar zit wat in!

Onze diensten 

We zijn ons ervan bewust dat een goede gezondheid en productiviteit begrippen zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, laat dat nou juist de grote uitdaging zijn waar we in Nederland mee te maken hebben. Onder andere slechte balans in ventilatie, temperatuur en relatieve vochtigheid heeft een toename van het aantal bacteriën en schimmels in woningen en kantoren tot gevolg, in jargon heet dit het (sick building syndrome) Dit leidt ook weer tot een gebrek aan productiviteit, daling van de werk efficiëntie en stijging van de kosten. Uit onderzoek is gebleken dat bijna elk gebouw 10 procent of meer van de opgewekte energie verspilt als gevolg van een inefficiënte werking van het HVAC-systeem. In veel en vooral oude gebouwen is al bij het ontwerp inefficiënt omgegaan met energie en werd er zelfs mee gerekend waardoor de installaties over gedimensioneerd zijn. In andere gevallen zijn er verbouwingen geweest zonder dat daar rekening is gehouden met de invloed van de verbouwing op het binnenklimaat , dus wel meer kubieke meters woning of kantoor maar zonder evenredige aanpassing van het ventilatievoud. Omdat de redenen voor de verspilling variëren is de uitdaging; hoe op een economische manier te identificeren en te elimineren. Omdat het verspillen van energie  "verborgen" zit binnen het gebouw, concentreren de meeste energie-strategieën zich op het upgraden van apparatuur om zodoende inefficiënties te verhelpen en lagere tarieven voor energiekosten te bewerken. Sumthing BV richt zich op het aanpakken van al deze kwesties door het aanbieden van HVAC optimalisatie, duurzame energie concepten of een combinatie daarvan.

De belangrijkste diensten die we leveren zijn:

• Aanbieden en implementeren van duurzame energie concepten, Sumthing BV kiest nadrukkelijk voor de integrale aanpak, dat houdt onder andere in ; het isoleren van daken en gevels, woningen voorzien van HR+++ glas , duurzame opwekking van elektra en warmte maar ook het toepassen van led verlichting bediend door bewegingsmelders/ aanwezigheidssensoren.                                                                                                                                             • Klimaat inspecties: we zullen een grondige inspectie uitvoeren om te bepalen of het gebouw (kantoor / woning) een goed gebalanceerd en controleerbaar binnenklimaat, (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid en schone lucht) heeft. Op basis van de energie-enquêtes en haalbaarheidsstudies, zullen we adviseren over hoe een duurzaam en milieuvriendelijk binnenklimaat te bereiken.                                                                                                                                          • Conditie monitoring: Bij Sumthing begrijpen we dat complexe HVAC-systemen van nature moeilijk zijn te controleren. We zullen gebruik maken van intelligente monitoring en foutdetectie technologieën die een integraal onderdeel zijn van een energie-efficiënt gebouw.                                                                                                                                     • Ontwerp en technisch beheer van klimaatbeheersingsinstallaties: wij zullen de behoefte in kaart brengen en een daarop afgestemd ontwerp maken en kunnen desgewenst de installatie onderhouden en beheren.

Werkwijze

Wij maken een complete scan van uw klimaat en energie behoefte en komen samen met u tot de beste oplossing voor elk besparing en behaaglijkheidsvraagstuk. We nemen uw zorgen op dit gebied uit handen, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kerntaken.


Verhelp klachten en verlaag het energieverbruik


Waterzijdig inregelen is noodzakelijk voor het goed functioneren van een cv-installatie en voorkomt geluids- en comfortklachten. Ook de stijgende energiekosten en de nieuwe wetgeving vormen steeds vaker een motivatie om deze doeltreffende en kostenefficiënte maatregelen toe te passen. Wij ondersteunen  u graag met specialistische kennis over dit onderwerp en beschikbare tools en producten van onder andere Danfoss. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Opbellen
E-mail