Sumthing  BV
Daar zit wat in!

SEIS

Sustainable Energy Integration Systems

Onze missie: een bijdrage leveren aan de door de overheid gestelde klimaatdoelen.

Energietransitie Nederland

Volgens het plan van de Nederlandse regering moet Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa zijn. De uitvoering van het programma is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is een beleidsplan, gericht op de middellange termijn. De details van de praktische uitvoering kunnen niet geheel voorzien worden, doordat er nog vele vragen zijn, zowel op maatschappelijk als op technisch gebied.

Windenergie is bijvoorbeeld geen constante bron; wanneer het niet waait wordt er immers geen energie geproduceerd - een argument dat ook voor zonnepanelen geldt. Daarnaast zorgen tijdrovende vergunningaanvragen ervoor dat veel tijd nodig is om bijvoorbeeld een groot windmolenpark te realiseren. Ook de kosten per opgewekte MWh van windturbines en zonnecellen waren vele malen hoger dan bij fossiele brandstoffen, maar zijn nu concurrerend. 

In februari 2018 besloot het kabinet-Rutte III om de winning van aardgas in Noordoost-Groningen af te bouwen en rond 2030 te staken. Daarnaast bepaalde het op 18 mei 2018, dat de twee oudste kolengestookte elektriciteitscentrales in het land, de Amercentrale en de Hemwegcentrale, uiterlijk in 2024 moeten overschakelen op een duurzame brandstof, bijvoorbeeld houtsnippers. Voor de nieuwgebouwde kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven geldt hetzelfde per 2029. 

Wat zijn de gevolgen voor u als consument? in 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens gas vrij zijn, dit houdt in dat u tegen die tijd reeds over moet zijn gegaan van gas naar elektra. Om het proces te versnellen heeft de overheid besloten om bij wijze van stimulering , geld ter beschikking te stellen zodat de rekening niet volledig bij u als consument komt te liggen. voorwaarde is wel dat er niet tot het laatste moment gewacht word met de energie transitie.  Wat begon als iets dat vooral interessant klonk en Nederland in een goed blaadje deed staan bij de rest van de wereld, is inmiddels een serieuze afspraak geworden en de gevolgen van het niet nakomen van deze afspraak zullen bijzonder groot zijn, we kunnen met gemak zeggen; er is geen weg terug.

De overheid betaald dus mee!

s en biomassaketels. 

Budget

Beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren: € 100 miljoen in 2019. De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur).

Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE. Wilt u weten hoeveel en welke apparaten er subsidie kregen met de ISDE? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland. U ziet in een oogopslag hoeveel en welke (kleine warmte) apparaten per provincie en gemeente zijn gesubsidieerd.Opbellen
E-mail